Cam 1 o 2

Ffurflenni Ar-lein Fforddiadwyedd Cais i'r Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid

Cais i'r Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid

Llenwch y ffurflen isod ar gyfer y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid i gadarnhau eich bod yn rhoi caniatâd i ni wirio eich sgôr credyd. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich statws credyd, ond bydd yn gadael ôl troed.

Pan ddaw eich ffurflen i law, byddwn ni'n cysylltu â chi dros y ffôn neu trwy e-bost cyn pen 5 diwrnod gwaith i roi gwybod i chi os yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

 
 
* Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.
*
*
*
*
*
*
*
Rhif Ychwanegol
Ym mha iaith yr hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
*