Fy Nghyfrif Eich Mesurydd Dŵr Sut i ddarllen eich mesurydd

Sut i ddarllen eich mesurydd

about_water_meter_img

Rydyn ni’n annog ein cwsmeriaid i ddarllen eu mesurydd yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn sylwi ar unrhyw gynnydd mewn defnydd yn gyflym. Ond peidiwch â cheisio darllen y mesurydd oni bai ei bod hi’n ddiogel gwneud hynny.


Cynghorion wrth ddarllen eich mesurydd:


Os ydych chi ar fesurydd dŵr, byddwch yn cael eich bilio bob chwe mis. Os y gallwch chi ddarllen eich mesurydd eich hun, mae'n help mawr os byddwch chi'n rhoi darlleniad i ni. Yr amser gorau i roi darlleniad yw'r mis y mae eich bil yn ddyledus; felly os ydych fel arfer yn derbyn bil ym mis Mehefin, dylech gyflwyno eich darlleniad ym mis Mehefin hefyd!

 • Bydd manylion lleoliad y mesurydd a’r rhif cyfresol ar eich bil dŵr.
 • Agorwch y caead metel ar siambr y mesurydd dŵr.
 • Os oes gorchudd polystyren gwrth-rew ar ben y mesurydd, codwch e.
 • Mae caead arall ar rai o’n mesuryddion; os oes un ar eich mesurydd chi, agorwch e i weld wyneb y mesurydd.
 • Gwnewch yn siŵr bod y rhif cyfresol ar eich bil yr un fath â’r un sydd ar eich mesurydd.
 • Nodwch y rhifau gwyn ar gefndir du, neu ddu ar gefndir gwyn (nid oes angen y rhifau coch).
 • Cyflwynwch eich darlleniad ar lein gan ddefnyddio ein ffurflen cyflwyno darlleniad.
 • Os oes gennych fesurydd allanol: gall dyfnder mesuryddion allanol amrywio llawer a gall eich mesurydd fod o dan ddŵr. Mae'n help mawr os ydych chi'n gallu darllen eich mesurydd eich hun ond os nad yw'n ddiogel i chi gymryd darlleniad, ni ddylech geisio gwneud hynny. Gallai eich mesurydd chi fod mor agos â 6 modfedd o'r brig neu hyd at 1.25 metr o dan yr wyneb!Sut mae clirio dŵr anwedd o’r mesurydd?

Weithiau, os yw hi wedi bod yn bwrw glaw, bydd dŵr anwedd ar y gwydr ac ni fydd modd gweld y rhifau. Yma rydyn ni’n esbonio sut y dylech chi glirio’r dŵr anwedd er mwyn darllen y mesurydd.

Os oes magnet ar y mesurydd:

 • Gosodwch rywbeth metel dros y magnet.
 • Defnyddiwch y peth metel i symud y magnet yn ôl ac ymlaen dros ben y rhifau.
 • Pan fyddwch chi’n gallu gweld y rhifau’n glir, symudwch y magnet allan o’r ffordd a darllenwch y mesurydd.

Os oes min sychu plastig clir ar y mesurydd:

 • Symudwch y min sychu yn ôl ac ymlaen dros y rhifau.
 • Pan fyddwch chi’n gallu gweld y rhifau’n glir, rhowch y min sychu uwchben y rhifau fel eich bod chi’n gallu darllen y mesurydd.

Ble mae’r mesurydd?

Fel rheol, bydd y mesurydd yn y ddaear o flaen eich cartref, ar ffin yr eiddo, neu yn y palmant. Mewn ardaloedd gwledig, mae’n bosibl y bydd y mesurydd gryn bellter o’r eiddo. Os ydych chi’n ansicr ble mae’ch mesurydd, bydd disgrifiad byr o leoliad eich mesurydd ar eich bil.


Am ddarlleniadau’r cwmni

Rydyn ni’n ceisio darllen y mesurydd bob chwe mis, ond rydyn ni’n gwybod nad yw rhai cwsmeriaid sydd â mesuryddion yn eu cartrefi am i ni darfu arnyn nhw. Mewn achosion fel hyn, byddwn ni’n derbyn darlleniadau’r cwsmeriaid, ond bydd angen i ni gymryd ein darlleniad ein hun o leiaf unwaith bob dwy flynedd.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa