Cam 1 o 2

Ffurflenni Ar-lein Cyfrif Rhoi gwybod i ni am brofedigaeth

Rhoi gwybod i ni am brofedigaeth

We’re sorry to hear of your bereavement and we appreciate this is a difficult time for you.

Once we receive your form, we’ll update our records and send you confirmation via post within 10 working days. If we do need more information, we'll be in touch.

Please provide the details of the deceased below.

 
 
Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.
*
*
*
*
*

neu nodwch â llaw

*
*
*
 *
Add Another Property

A oedd yn byw yn rhywle arall cyn y bu farw?
 *
 *
*
*

Oes darlleniad o'r mesurydd gennych?
 *
*
*

A yw'r eiddo'n wag erbyn hyn?
 *

Ai chi sy'n gyfrifol am dalu'r bil?
 *
A oes dodrefn yn yr eiddo?
A yw'r eiddo’n cael i adnewyddu?