Open Water Cwestiynau Cyffredin
Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Open Water?

Open Water yw enw’r rhaglen ar gyfer y diwydiant cyfan sy’n gyfrifol am gyflwyno’r farchnad fanwerthu fasnachol newydd.

Pa sefydliadau sy’n rhan o Open Water?

Dyma’r sefydliadau sy’n rhan o’r rhaglen:

Mae’r sefydliadau hyn wedi bod yn cydweithio â’r rhai sy’n cymryd rhan yn y farchnad, sef y cwmnïau dŵr a dŵr gwastraff presennol a Manwerthwyr sy’n newydd i’r farchnad.

Pam nad yw’r newidiadau sy’n digwydd yn Lloegr yn digwydd yng Nghymru?

Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am benderfynu ar derfynau’r farchnad gystadleuol yng Nghymru, ac mae wedi penderfynu peidio ag ehangu’r farchnad fanwerthu gystadleuol yng Nghymru. Dim ond safleoedd cwsmeriaid busnes sy’n defnyddio dros 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn sy’n gymwys i newid eu Manwerthwr.

Os ydw i’n defnyddio llai na 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn, a gaf i newid fy Manwerthwr?

Na – dim ond safleoedd mwyaf cwsmeriaid busnes Dŵr Cymru, sy’n defnyddio dros 50Ml y flwyddyn sy’n cael newid eu Manwerthwr dŵr.

Sut mae gwybod a ydw i’n defnyddio dros 50 megalitr y flwyddyn?

Er mwyn cael gwybod a ydych yn defnyddio dros 50 Ml, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r ffurflen ymholiadau cyffredinol.

A gaf i newid os mai yn Swydd Henffordd y mae fy safle?

Os ydi’ch safleoedd yn ardal Swydd Henffordd a chithau’n gwsmer i Dŵr Cymru, y rheoliadau ar gyfer rhanbarth Cymru sydd mewn grym, hyd yn oed os yw’r safleoedd yn Lloegr. Os yw’r safleoedd yn defnyddio dros 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn, cânt newid Manwerthwr. Os nad ydynt yn mynd dros y trothwy hwn, Dŵr Cymru fydd y Manwerthwr a’r Cyfanwerthwr o hyd.

Beth os mai Severn Trent sy’n darparu fy ngwasanaethau dŵr gwastraff?

Gan mai’r rheolau sydd mewn grym yn Lloegr sy’n llywodraethu Severn Trent, mae cwsmeriaid busnes sy'n cael eu gwasanaethau dŵr gan Dŵr Cymru a'u gwasanaethau dŵr gwastraff gan Severn Trent yn gymwys i newid Manwerthwr eu gwasanaethau dŵr gwastraff, ond dim ond os ydynt yn cyrraedd y trothwy 50 megalitr y cânt newid Manwerthwr eu gwasanaethau dŵr.

A gaf i newid gwasanaethau dŵr fy nghartref?

Dim ond cwsmeriaid busnes sy’n mynd dros y trothwy sy’n cael newid. Nid yw cwsmeriaid domestig yn cael newid Manwerthwr yng Nghymru na Lloegr.

Aa