COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nŵr Adnoddau Dŵr Cynllun Sychder drafft SEA a’r HRA

Cynllun Sychder drafft SEA a’r HRA 2015

Cafodd Cynllun Sychder Dŵr Cymru Welsh Water ei ystyried oddi mewn i’r Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) sy’n dod gyda’r Cynllun Sychder ac mae wedi’i ddylanwadu ganddynt. Cafodd y SEA a’r HRA eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghori a derbyn sylwadau ar yr un pryd â’r Cynllun Sychder drafft.

Y Broses Ymgynghori

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn wedi’u cynnwys yn y prif Ddatganiad Ymateb

Adroddiad Atodol HRA

Mae adroddiad atodol wedi’i gyhoeddi ar gyfer yr HRA i adlewyrchu’r newidiadau a wnaed i’r opsiynau ar gyfer y cyflenwad mewn sychder o ganlyniad i’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

  • HRA o opsiynau terfynol y Cynllun Sychder

Datganiad Ar Ôl Mabwysiadu

Mae’r Datganiad Ar Ôl Mabwysiadu yn nodi’r pethau a ganlyn:

  • Y rhesymau pam y mabwysiadwyd y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae ystyriaethau amgylcheddol wedi’u cynnwys yn y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae canfyddiadau Adroddiad Amgylcheddol y SEA wedi’u cymryd i ystyriaeth yn y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae’r ymgynghori ar Adroddiad Amgylcheddol y SEA a’r Cynllun Sychder drafft wedi’u cymryd i ystyriaeth wrth ddatblygu’r Cynllun Sychder Terfynol a,
  • Y camau monitro a nodwyd.

Mae’r datganiad Ar Ôl Mabwysiadu wedi’i baratoi yn awr ac mae ar gael yma.

Aa