How to videos | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nŵr Effeithlonrwydd Dŵr Sut i osod ein cynhyrchion

Fideos Sut i Wneud

YouTube

Felly, rydych wedi archebu rhai o'n cynhyrchion, ond sut mae eu gosod yn eich cartref?

Mae ein cynhyrchion i gyd wedi'u dylunio i gael eu gosod gan ein cwsmeriaid. Os ydych yn cael trafferth yn gosod unrhyw gynnyrch, edrychwch ar ein detholiad o fideos ‘Sut i Wneud’ isod:  Byddant yn rhoi rhywfaint o gyfarwyddiadau clir i chi ar sut i osod a defnyddio'r cynhyrchion.

Os oes gennych gwestiynau o hyd ynglŷn ag unrhyw gynnyrch, e-bostiwch waterdemandwales@dwrcymru.com.


I weld rhagor o fideos Sut i Wneud gan Aqualogic, cliciwch yma.

Aa