Effeithlonrwydd Dŵr | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nŵr Effeithlonrwydd Dŵr

Effeithlonrwydd Dŵr

Mae’r haf yn gyfnod pan ein bod yn tueddu i ddefnyddio mwy o ddŵr yn y cartref a’r ardd. Tra ein bod yn cynllunio am gyfnodau sych, mae rôl gan bawb ohonom i’w chwarae er mwyn sicrhau nad ydym yn gwastraffu dŵr.


Rydym wedi bod wrthi yn gwneud ein rhan drwy drwsio unrhyw ollyngiadau cyn gynted ag sydd yn bosib. Rydych yn medru ein helpu ni drwy roi gwybod am unrhyw ollyngiadau cyn gynted â’ch bod yn eu gweld. Cliciwch yma er mwyn rhoi gwybod i ni am unrhyw ollyngiad.

Ar y dudalen hon, mae yna gyngor ar sut y fwynhau defnyddio dŵr dros yr haf, a hynny heb ei wastraffu.

Awgrymiadau a chyngor


Arbed dŵr yn yr YSTAFELL YMOLCHI

In the Bathroom

 • Cymerwch gawod a lleihau'r nifer o weithiau rydych yn cymryd bath.
 • Rhowch y plwg yn y basn pan fyddwch yn ymolchi a defnyddiwch y dŵr a gesglir.
 • Peidiwch â gadael i'r tap lifo pan fyddwch yn brwsio'ch dannedd.
 • Gwnewch yn siŵr fod y tapiau wedi'u cau yn iawn.
 • Gosodwch ben cawod effeithlon o ran dŵr, sydd ar gael o'n Porth Cynnyrch.
 • Trwsiwch dapiau sy'n gollwng er mwyn osgoi gwastraffu dŵr.
 • Os byddwch yn gosod ystafell ymolchi newydd, dewiswch gynhyrchion effeithlon o ran dŵr bob amser.

 

Arbed dŵr yn y GEGIN

In the Kitchen

 • Defnyddiwch fowlen pan fyddwch yn golchi llestri.
 • Trwsiwch unrhyw dapiau sy'n gollwng.
 • Arhoswch nes y bydd gennych lwyth llawn cyn golchi dillad.
 • Llenwch y tegell â'r dŵr sydd ei angen arnoch yn unig.
 • Os byddwch yn prynu peiriant newydd sy'n defnyddio dŵr, gwnewch yn siŵr ei fod yn effeithlon o ran dŵr.

 

 

Arbed dŵr yn yr ARDD

In the Garden

 • Defnyddiwch gan dyfrio neu bibell a ddelir â llaw yn hytrach na thaenellwr.
 • Gosodwch wn pibell ddŵr tra'n defnyddio pibell, sydd ar gael o'n Porth Cynnyrch.
 • Ychwanegwch grisialau cadw dŵr at botiau, tybiau a basgedi crog er mwyn helpu i gadw compost yn llaith, sydd ar gael o'n Porth Cynnyrch.
 • Peidiwch â thorri'r lawnt yn rhy fyr a chadwch y toriadau i'w defnyddio fel taenfa i wella iechyd y pridd.
Aa