1. Diffoddwch y cyflenwad dŵr

Diffoddwch y stoptap – dylai hwn fod yn y cwpwrdd o dan sinc y gegin neu yn y fan lle mae’r bibell ddŵr yn dod i mewn i’ch cartref. Draeniwch y system dŵr oer trwy ddiffodd eich holl dapiau dŵr oer. A chofiwch gadw llygad ar y nenfwd. Os yw’r dŵr wedi bod yn gollwng ers amser, mae’n bosibl y bydd hyn wedi gwneud niwed i’r plastr a’i fod yn barod i syrthio. Os yw’r nenfwd yn dechrau bolio, gwnewch dwll ynddo i adael i’r dŵr ddianc, ond cofiwch taw pwyll biau hi.

2. Diffoddwch unrhyw systemau gwresogi dŵr

Diffoddwch eich gwres canolog, y twymwr tanddwr ac unrhyw systemau gwresogi dŵr eraill. Os yw’r gwres canolog yn defnyddio tanwydd solet, gadewch i hyn ddiffodd yn ei amser ei hun. Pan fydd eich system gwresogi dŵr wedi diffodd yn llwyr, rhedwch y tapiau dŵr poeth er mwyn draenio’r system.

3. Diffoddwch y trydan a ffoniwch rywun proffesiynol i drwsio unrhyw niwed

Os oes dŵr yn gollwng ger unrhyw beth trydanol – goleuadau, socedi neu ddyfeisiau – peidiwch â chyffwrdd â nhw. Diffoddwch y cyflenwad trydan ar unwaith. Gall gwifrau trydan sydd wedi cael eu niweidio gan ddŵr fod yn beryglus iawn, ac mae’n fwy na thebyg y bydd angen i chi alw rhywun proffesiynol i mewn i drwsio unrhyw ddifrod.

Os oes arnoch angen plymwr i’ch helpu i drwsio’r broblem, yna efallai y bydd cynllun Plymwyr Cymeradwy'r Diwydiant Dwr yn gallu’ch helpu chi.

Aa