COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

C. Mae fy nŵr i’n edrych yn llaethog?


Aer yn y system sy’n achosi dŵr llaethog fel rheol. Mae swigod bach o aer yn gallu ffurfio yn y dŵr wrth iddo ddod drwy’r tap, gan wneud i’r dŵr edrych yn llaethog neu’n niwlog. Mae dŵr llawn swigod aer fel hyn yn berffaith ddiogel i’w yfed.

Dyma brawf y gallwch ei gyflawni i weld ai swigod aer sy’n peri i’r dŵr edrych yn llaethog -

  • Llenwch wydraid o ddŵr oer o’r tap.
  • Arhoswch i weld a yw’n clirio o’r gwaelod i fyny.
  • Os yw e, mae hyn yn golygu taw aer yn y dŵr sy’n achosi’r golwg llaethog, ac felly mae’r dŵr yn iawn i’w yfed.

Mae nifer o bethau’n gallu peri i aer fynd i’r pibellau dŵr - weithiau mae’n gallu digwydd am ein bod ni wedi bod yn gweithio ar y prif bibellau dŵr yn y stryd. Mae plymio mewnol yn gallu peri i aer fynd i’r dŵr hefyd. Mae’n gyffredin pan fo’r pibellau dŵr oer yn rhy agos at y pibellau dŵr poeth neu wres canolog. Mae llai o aer toddedig mewn dŵr poeth nac mewn dŵr oer, felly pan fo’r dŵr oer yn cael ei gynhesu yn y bibell, bydd swigod yn ffurfio gan roi golwg llaethog iddo. Dylai’r dŵr glirio os byddwch chi’n rhedeg y tap nes i’r dŵr redeg yn oer, a gallwch atal hyn rhag digwydd trwy inswleiddio’r pibellau er mwyn atal y dŵr oer rhag cynhesu.

Os na fydd y dŵr yn clirio wrth gyflawni’r prawf uchod, a bod y dŵr llaethog yn parhau, yn effeithio ar eich tapiau i gyd ac nad yw’n effeithio ar eich cymdogion, cysylltwch â ni.


Advice and Information

Check out our Water Worries page for more information and advice on your water supply

Aa