COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

C. Mae lliw od ar fy nŵr, beth ddylwn i ei wneud?


Rhywbeth yn aflonyddu ar y gwaddodion yn y pibellau dŵr sy’n afliwio’r dŵr fel rheol. Mae hyn yn gallu digwydd os oes angen diffodd y brif bibell ddŵr i wneud gwaith cynnal-a-chadw neu mewn argyfwng. Rydyn ni’n diweddaru ein gwefan drwy’r amser, cliciwch ar Gwaith cynlluniedig neu Gwaith brys to find out more.

Mae dŵr afliw yn annhebygol o’ch gwneud chi’n sâl, ond fydden ni ddim yn disgwyl i neb ei yfed os yw’n edrych yn annymunol. Dylai’r dŵr glirio’n weddol gyflym ar ôl ychydig funudau o redeg y tap, ond weithiau bydd angen rhedeg y tap am ryw 45 munud cyn i’r dŵr glirio.

Ceisiwch beidio â golchi dillad nes bod y dŵr yn glir, ond os ydych chi wedi gwneud golch a bod y dŵr afliw wedi staenio’ch dillad, golchwch nhw eto ar ôl i’r dŵr glirio. Os oes staen ar y dillad o hyd, cadwch y dillad a rhowch alwad i ni.

Os ydych chi’n poeni ac nad yw’r dŵr wedi clirio, rhowch alwad i ni.

Advice and Information

Check out our Water Worries page for more information and advice on your water supply

Aa