Fy Nŵr Ansawdd dŵr yfed

Ansawdd dŵr yfed

Pryderon dŵr

Fideos o broblemau cyffredin a allai fod yn ddefnyddiol i chi

Darparu dŵr yfed o safon uchel bob amser yw ein blaenoriaeth. Bob blwyddyn rydyn ni’n cyflawni tua 300,000 o brofion dŵr ac yn eu dadansoddi, ac mae 99.96% o’r dŵr rydyn ni’n ei gyflenwi’n bodloni’r safonau o ran ansawdd dŵr yfed yng nghartrefi’n cwsmeriaid.

Weithiau mae pethau’n mynd o’i le, ac mae’r adran hon yn cynnig gwybodaeth am rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin y mae ein cwsmeriaid yn eu gofyn, a fideos byrion sy’n gallu helpu.

Yn eich ardal chi

Cliciwch yma i weld unrhyw waith cynlluniedig neu waith brys sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa