COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nŵr Tywydd Oer

Tywydd Oer

Cold weather banner in Welsh

Mae'r gaeaf yn gallu bod yn amser hudolus, ond mae tywydd rhewllyd yn gallu bod yn gostus.

Mae pibellau a thapiau sydd allan yn yr awyr agored, neu mewn llefydd oer fel llofftydd neu garejys, yn gallu rhewi a byrstio - gan eich gadael chi heb ddŵr a gwres, neu achosi llifogydd yn eich cartref.

Y ffordd orau o osgoi hyn yw paratoi eich cartref neu'ch busnes cyn iddi oeri.


Pam fod pibellau'n byrstio mewn tywydd oer?

Pan fo'r tywydd yn oeri, mae'r dŵr yn eich pibellau a'ch tapiau'n gallu rhewi.  
 
Mae dŵr yn chwyddo wrth rewi ac mae'n gallu cracio hyd yn oed y bibell fetel gryfaf. Efallai na fyddwch chi'n sylwi ar unwaith, a fyddwch chi'n gwybod dim am y broblem nes i'r dŵr ddechrau gollwng o'r bibell wrth iddi ddadmer.  

Mae dadmer yn dilyn tywydd oer iawn yn gallu gwneud i'r tir symud, gan ddifrodi a rhwygo pibellau ar ein rhwydwaith. Felly mae angen eich cymorth chi arnom i wneud dau beth:

1. Amddiffyn eich pibellau eich hun
2. Helpu i gadw llygad am ddŵr yn gollwng ar ein rhwydwaith fel y gallwn drwsio'r broblem yn syth


Aa