COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Beth y gallwch chi ei wneud

Mae hi’n bwysig eich bod chi’n cysylltu â’r cwmni sy’n darparu eich yswiriant cartref ar unwaith er mwyn rhoi gwybod iddynt am unrhyw ddifrod y mae’r llifogydd wedi ei achosi. Gallai peidio â gwneud hyn effeithio ar unrhyw hawliadau a wnewch chi o dan eich polisi.

Os nad oes yswiriant gennych, a’ch bod chi’n wynebu caledi ariannol, efallai y gallwn ni eich helpu chi.

Rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r trawma y mae llifogydd carthffosiaeth yn eich cartref yn ei achosi. Pan fo cwsmeriaid yn dioddef llifogydd carthffosiaeth, mae hawl ganddynt gael iawndal.

rhagor o wybodaeth am lifogydd carthffosiaeth ar gael yn ein llyfr canllaw Gofal Llifogydd.

Aa