Carthffosydd yn Gorlifo

Rydyn ni’n casglu dŵr gwastraff drwy ein rhwydwaith carthffosydd 17,600km o hyd. Mae pibellau carthffosydd yn llawer mwy na phibellau dŵr am eu bod yn cludo dŵr gwastraff a dŵr glaw oddi ar dir a ffyrdd – carthffosydd cyfunol ydyn nhw. Mae rhan helaeth o’r rhwydwaith yn hen, 60 blwydd oed ar gyfartaledd, gyda rhannau’n dyddio o oes Fictoria.

Nid yw’r rhwydwaith yn gallu ymdopi â’r galw cynyddol mewn rhai mannau, ac weithiau, yn enwedig ar ôl glaw trwm, mae’r carthffosydd yn gallu gorlifo i mewn i adeiladau. Rydyn ni’n asesu’r risg o hynny, ac mae gostwng llifogydd carthion yn flaenoriaeth bwysig i’r cwmni. Rhwng 2000 a 2005 lliniarwyd problemau llifogydd mewn 886 o adeiladau ac rydyn ni’n bwriadu parhau i fuddsoddi ar yr un lefel uchel fel rhan o raglen 2005–2010.

Aa