COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Carthffosydd yn Gorlifo

Rydyn ni’n casglu dŵr gwastraff drwy ein rhwydwaith carthffosydd 17,600km o hyd. Mae pibellau carthffosydd yn llawer mwy na phibellau dŵr am eu bod yn cludo dŵr gwastraff a dŵr glaw oddi ar dir a ffyrdd – carthffosydd cyfunol ydyn nhw. Mae rhan helaeth o’r rhwydwaith yn hen, 60 blwydd oed ar gyfartaledd, gyda rhannau’n dyddio o oes Fictoria.

Nid yw’r rhwydwaith yn gallu ymdopi â’r galw cynyddol mewn rhai mannau, ac weithiau, yn enwedig ar ôl glaw trwm, mae’r carthffosydd yn gallu gorlifo i mewn i adeiladau. Rydyn ni’n asesu’r risg o hynny, ac mae gostwng llifogydd carthion yn flaenoriaeth bwysig i’r cwmni. Rhwng 2000 a 2005 lliniarwyd problemau llifogydd mewn 886 o adeiladau ac rydyn ni’n bwriadu parhau i fuddsoddi ar yr un lefel uchel fel rhan o raglen 2005–2010.

Aa