COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Arolygiadau Carthffosydd Rhagweithiol

InspectionsRydyn ni'n derbyn tua 2,000 o gysylltiadau y mis gan ein cwsmeriaid am dagfeydd mewn carthffosydd.

Er na fydd llawer o'r tagfeydd hyn byth yn digwydd eto, mae rhai cwsmeriaid yn dioddef problemau dro ar ôl tro.

Rydyn ni wedi cychwyn rhaglen beilot i glustnodi cymunedau sydd wedi dioddef cyfradd uwch na'r cyfartaledd o dagfeydd mewn carthffosydd.

Er mwyn ceisio atal y problemau hyn rhag codi eto, rydyn ni'n archwilio'r rhwydwaith o garthffosydd yn yr ardaloedd hyn i sicrhau bod popeth yn llifo fel y dylai, bod ein pibellau mewn cyflwr da ac nad yw cwsmeriaid yn fflysio'r pethau anghywir i lawr y draen.

Ni allwn ymweld â'n holl gymunedau eleni, felly rydyn ni'n blaenoriaethu ein hymweliadau ar sail hanes yr ardal o ran problemau, a'n rhagolygon o ran ble mae'r crynoadau nesaf o dagfeydd mewn carthffosydd yn debygol o godi.

Rydyn ni'n cysylltu â chwsmeriaid i roi gwybod i chi pryd y byddwn ni yn eu hardal. Yn y cyfamser, daliwch ati i roi gwybod i ni am unrhyw dagfeydd mewn carthffosydd a chofiwch fod yn ofalus o ran beth rydych chi'n ei waredu i lawr y tŷ bach neu'r sinc - gan ddilyn y camau syml sydd ar ein tudalennau Stop Cyn Creu Bloc..

Aa