COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Rhowch wybod am lygredd carthion

Os ydych yn gweld llygredd carthion, ffoniwch ein llinell frys cyn gynted â phosibl ar 0800 085 3968 FREE. Mae’n canolfan cyswllt llygredd yn agored 24 awr y dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn. Mae galwadau AM DDIM o linell tir BT.

Beth fyddwn yn ei ofyn ichi:

  • Beth ydych chi wedi’i weld, a phryd?
  • Ble y gwelsoch chi hyn? (A yw'r llygredd ger tirnod?)
  • A yw carthion yn dal i fynd i mewn i’r cwrs dŵr?
  • Sut mae amgylchiadau’r tywydd?

Beth fyddwn yn ei wneud:

  • Gweithredu yn syth. Mae pob digwyddiad o lygredd carthion yn flaenoriaeth uchel, a’n nod ni yw bod ar y safle cyn pen dwy awr.
  • Dweud wrth Gyfoeth Naturiol Cymru ar unwaith, am eu bod yn gofalu am afonydd yng Nghymru a Lloegr.

Os mai’n carthffosydd ni sy’n gyfrifol, byddwn yn:

  • Atal y llygredd cyn gynted ag y gallwn
  • Glanhau’r cwrs dŵr ac unrhyw ardaloedd eraill yr effeithiwyd arnynt
  • Ymchwilio i achosion y digwyddiad o lygredd er mwyn rhwystro’r broblem rhag dychwelyd

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn buddsoddi mwy na £12.5 miliwn rhwng 2010 a 2015 i leihau nifer y digwyddiadau o lygredd carthion i gyrsiau dŵr, a achosir gan ein hasedau.

Helpwch ni i gadw’n cyrsiau dŵr yn lân

Aa