COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Trosglwyddiadau Ategol

Parhaodd y gwaith o adeiladu carthffosydd preifat a draeniau ochrol ar sawl safle datblygu y tu hwnt i 1 Gorffennaf 2011. Ni chafodd y carthffosydd hyn eu trosglwyddo’n awtomatig i Ddŵr Cymru ar 1 Hydref 2011 yn rhan o’r broses wreiddiol i drosglwyddo carthffosydd preifat.

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru safonau adeiladu newydd, o’r enw Safonau Gweinidogion Cymru, ar draws ardal weithredu Dŵr Cymru ar 1 Hydref 2012. Nod y safonau hyn yw sicrhau bod carthffosydd a draeniau ochrol newydd yn cael eu hadeiladu i safon briodol a’u bod yn cael eu ‘mabwysiadu’ er mwyn i Ddŵr Cymru eu cynnal a’u trwsio wedyn.

Bydd y Trosglwyddiad Ategol yn trosglwyddo’r holl garthffosydd a draeniau ochrol a adeiladwyd rhwng 1 Gorffennaf 2011 a dyddiad cyflwyno’r safonau adeiladu newydd ar 1 Hydref 2012, o’r datblygwyr a pherchnogion yr eiddo i Ddŵr Cymru.

Ar 1 Hydref 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r Cynllun ar gyfer mabwysiadu’r carthffosydd hyn, gan roi manylion y trosglwyddiad. Gellir cael rhagor o fanylion ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni’n ysgrifennu at unrhyw eiddo sydd wedi cael eu cysylltu â’n carthffosydd rhwng Gorffennaf 2011 a Hydref 2012 er mwyn rhoi gwybod iddynt am y trosglwyddiad a fydd yn digwydd ar 1 Ebrill 2013. Os cafodd eich eiddo chi ei gysylltu rhwng y dyddiadau hynny, nid oes angen i chi wneud dim, ond rydyn ni’n argymell eich bod chi’n darllen y llythyr a’r daflen isod.

Aa