COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Osgoi Tagu Draeniau - Gartref

Let's Stop The Block - In Your Home

Yn yr ystafell ymolchi

Taflwch unrhyw weips (hyd yn oed oes yw'n dweud ar y label bod modd eu fflysio, maen nhw'n gallu creu tagfa), eitemau mislif, cewynnau a ffyn gwlân cotwm i'r bin.

Yn y gegin

Sychwch eich sosbenni a llestri seimllyd eraill â darn o bapur cegin cyn eu golchi. Taflwch y papur cegin i'r bin, ac arllwyswch unrhyw olew coginio sydd dros ben i gynhwysydd i'w waredu, neu ailgylchwch e.

Gallwch amddiffyn eich cartref, eich amgylchedd a'ch cymdogaeth – trwy stopio a meddwl cyn fflysio.

Peidiwch â fflysio baw eich anifail anwes - mae dwysedd gwastraff anifeiliaid, ac yn enwedig baw cŵn a chathod, yn creu sylwedd gludiog yn y pibellau a bydd gwastraff arall yn glynu wrtho wedyn gan achosi tagfa yn y bibell. Rhowch e mewn bag yn y bin i'w gasglu gyda'ch sbwriel cyffredin.

Aa