COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy nŵr gwastraff Osgoi Tagu Draeniau - Stop Cyn Creu Bloc

Stop Cyn Creu Bloc


 

Bob dydd, mae Dŵr Cymru'n clirio tagfeydd o’r garthffos sydd wedi cael eu hachosi gan bobl yn fflysio pethau anaddas i’r draen. 

Y gwir amdani yw eich bod chi mewn perygl o dagu pibell bob tro y byddwch chi'n fflysio weip, ffon gwlân cotwm neu nwydd mislif. Gall braster, olew, saim a gwastraff bwyd achosi difrod hefyd.

Trwy wneud y peth iawn, gallwch chi stopio'r bloc.

 

Mae atal tagfeydd yn rhwydd

Mae hi'n bwysig taw dim ond gwastraff dynol naturiol (pi-pi a pŵ), papur tŷ bach a dŵr gwastraff o'r bath/cawod, sinc, peiriant golchi dillad a'r peiriant golchi llestri sy'n mynd i'r draen - dyna'r peth iawn i'w wneud.

Am awgrymiadau a chynghorion i'ch helpu chi i amddiffyn eich pibellau, cliciwch ar y ddolen isod.

Aa