Stop Cyn Creu Bloc | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy nŵr gwastraff Osgoi Tagu Draeniau - Stop Cyn Creu Bloc

Stop Cyn Creu Bloc


 

Bob dydd, mae Dŵr Cymru'n clirio tagfeydd o’r garthffos sydd wedi cael eu hachosi gan bobl yn fflysio pethau anaddas i’r draen. 

Y gwir amdani yw eich bod chi mewn perygl o dagu pibell bob tro y byddwch chi'n fflysio weip, ffon gwlân cotwm neu nwydd mislif. Gall braster, olew, saim a gwastraff bwyd achosi difrod hefyd.

Trwy wneud y peth iawn, gallwch chi stopio'r bloc.

 

Mae atal tagfeydd yn rhwydd

Mae hi'n bwysig taw dim ond gwastraff dynol naturiol (pi-pi a pŵ), papur tŷ bach a dŵr gwastraff o'r bath/cawod, sinc, peiriant golchi dillad a'r peiriant golchi llestri sy'n mynd i'r draen - dyna'r peth iawn i'w wneud.

Am awgrymiadau a chynghorion i'ch helpu chi i amddiffyn eich pibellau, cliciwch ar y ddolen isod.

Aa