Fy nŵr gwastraff Osgoi Tagu Draeniau - Stop Cyn Creu Bloc

Stop Cyn Creu Bloc


 

Bob dydd, mae Dŵr Cymru'n clirio tagfeydd o’r garthffos sydd wedi cael eu hachosi gan bobl yn fflysio pethau anaddas i’r draen. 

Y gwir amdani yw eich bod chi mewn perygl o dagu pibell bob tro y byddwch chi'n fflysio weip, ffon gwlân cotwm neu nwydd mislif. Gall braster, olew, saim a gwastraff bwyd achosi difrod hefyd.

Trwy wneud y peth iawn, gallwch chi stopio'r bloc.

 

Mae atal tagfeydd yn rhwydd

Mae hi'n bwysig taw dim ond gwastraff dynol naturiol (pi-pi a pŵ), papur tŷ bach a dŵr gwastraff o'r bath/cawod, sinc, peiriant golchi dillad a'r peiriant golchi llestri sy'n mynd i'r draen - dyna'r peth iawn i'w wneud.

Am awgrymiadau a chynghorion i'ch helpu chi i amddiffyn eich pibellau, cliciwch ar y ddolen isod.

Aa