Talu Bil Ar-lein | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Talu ar lein â charden

Talwch eich bil dŵr ar-lein â cherdyn debyd neu gredyd. Y cyfan sydd ei hangen arnoch yw cerdyn debyd neu gredyd dilys a’ch cyfeirnod cwsmer. Mae talu ar-lein â charden yn ffordd ddiogel, cyflym a hwylus o dalu ar amser sy’n gyfleus i chi.

Cliciwch yma i dalu â cherdyn.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa