COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nghyfrif Talu Bil Ar-lein Rheoli eich Cynllun Talu

Beth yw manteision trefnu cynllyn talu?

  • Cewch ledu taliadau dros gyfnod (heb dalu mwy).
  • Gallai Cynllyn talu ei gwneud un haws rheoli eich cyllid.
  • Mae yna ddau dull o dalu (Debyd Uniongyrchol neu cerdyn talu) sy'n hwylus i chi.
  • Cewch ddewis pa mor aml byddwch am dalu.


Faint bydd angen i chi ei dalu?

Wrth gyfrif eich taliadau, byddwn yn sicrhau byddant yn talu eich costau cyfredol ynghyd ag unrhyw ddyledion (lle bo hynny'n gymwys). Byddwn yn rhoi gwybod i chi faint fydd y taliadau ar ar ôl trefnu eich cynllun. Os cewch drafferthion gyda'r taliadau, cysyllwch â ni a byddwn ni'n trafod opsiynau talu eraill â chi. 

Os oes cynllun talu gennych ond nad ydych chi'n cadw at y trefniant, bydd y swm dyledus llawn yn daladwy.Eich opsiynau talu:

Math o Daliad Blynyddol Chwe Mis Misol Pythefnos Wythnosol
 
Debyd Uniongyrchol   ✔  ✔  ✔  ✔  ✔      ✔  ✔ 
Llyfryn Talu         ✔  ✔    ✔     
Cerdyn Talu         ✔  ✔  ✔  ✔    ✔ 

Allwedd:

  • M = Cwsmer ar fesurydd (talu am y dŵr a ddefnyddir)
  • U = Cwsmer heb fesurydd (talu swm sefydlog am y flwyddyn)


Diddordeb? Trefnu cynllun talu fel isod:

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa