Rheoli eich Cynllun Talu | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nghyfrif Talu Bil Ar-lein Rheoli eich Cynllun Talu

Beth yw manteision trefnu cynllyn talu?

  • Cewch ledu taliadau dros gyfnod (heb dalu mwy).
  • Gallai Cynllyn talu ei gwneud un haws rheoli eich cyllid.
  • Mae yna ddau dull o dalu (Debyd Uniongyrchol neu cerdyn talu) sy'n hwylus i chi.
  • Cewch ddewis pa mor aml byddwch am dalu.


Faint bydd angen i chi ei dalu?

Wrth gyfrif eich taliadau, byddwn yn sicrhau byddant yn talu eich costau cyfredol ynghyd ag unrhyw ddyledion (lle bo hynny'n gymwys). Byddwn yn rhoi gwybod i chi faint fydd y taliadau ar ar ôl trefnu eich cynllun. Os cewch drafferthion gyda'r taliadau, cysyllwch â ni a byddwn ni'n trafod opsiynau talu eraill â chi. 

Os oes cynllun talu gennych ond nad ydych chi'n cadw at y trefniant, bydd y swm dyledus llawn yn daladwy.Eich opsiynau talu:

Math o Daliad Blynyddol Chwe Mis Misol Pythefnos Wythnosol
 
Debyd Uniongyrchol   ✔  ✔  ✔  ✔  ✔      ✔  ✔ 
Llyfryn Talu         ✔  ✔    ✔     
Cerdyn Talu         ✔  ✔  ✔  ✔    ✔ 

Allwedd:

  • M = Cwsmer ar fesurydd (talu am y dŵr a ddefnyddir)
  • U = Cwsmer heb fesurydd (talu swm sefydlog am y flwyddyn)


Diddordeb? Trefnu cynllun talu fel isod:

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa