COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Gosod Teclyn Logio

Os ydych chi’n poeni am faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio, cewch gadw llygad ar eich defnydd trwy gyflawni ychydig o brofion syml. Mae’r daflen ‘I ble mae’ch dŵr yn mynd?’ (PDF) yn esbonio’r profion hyn.

Os ydych chi’n dal i boeni ar ôl cyflawni’r profion, gallech ystyried gosod teclyn logio dros dro ar eich mesurydd.


Beth yw’r teclyn logio?

Dyfais y gellir ei osod ar y mesurydd dŵr yw hwn (mae’n addas ar gyfer mesuryddion hyd at 25mm). Mae’n cofnodi faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio bob munud mewn cyfnod o 24 awr.


Am ba mor hir bydd y teclyn yn aros ar y mesurydd?

Bydd y teclyn yn aros yn ei le am o leiaf 14 diwrnod. Os oes angen i ni fynd i’ch eiddo i dynnu’r teclyn, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pryd y byddwn ni’n gwneud hynny.


Pa wybodaeth gaf i ar ôl tynnu’r teclyn?

Cewch adroddiad cynhwysfawr. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddeall sut a phryd y mae’r dŵr yn cael ei ddefnyddio.


Beth fydd y gost?

Cost gosod y teclyn fydd £70 (sy’n cynnwys TAW). Byddwn ni’n ad-dalu’r ffi os ceir bod y defnydd anghyffredin am fod dŵr yn gollwng o bibellau Dŵr Cymru. Os felly, caiff yr ad-daliad ei drefnu cyn pen 25 diwrnod gwaith.


Oes diddordeb gennych? Gwnewch gais i osod teclyn logio ar eich mesurydd trwy:

  • Argraffu a llenwi ein ffurflen gais i osod teclyn logio ar eich mesurydd a’i hanfon i’r cyfeiriad canlynol: Gwasanaethau Cwsmeriaid Dŵr Cymru, Blwch SB 690, Llaneirwg, Caerdydd CF3 5WL. Dylech anfon siec neu fanylion eich cerdyn atom wrth wneud cais trwy’r post.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa