Eich Mesurydd Dŵr | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nghyfrif Eich Mesurydd Dŵr

Eich Mesurydd Dŵr

Os ydych chi’n ystyried cael mesurydd neu os oes mesurydd gennych eisoes, mae’r adran hon yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am fesuryddion dŵr.

Ydych chi’n ystyried cael mesurydd?

Darllenwch ein tudalen newid i fesurydd. Mae’n rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i benderfynu ai mesurydd dŵr yw’r peth gorau i chi. Mae llawer o gwsmeriaid eisoes wedi newid i fesurydd ddŵr, ac wedi canfod ei fod yn fuddiol.

Wedi penderfynu’n barod? Cewch wneud cais am fesurydd ar lein trwy lenwi ein ffurflen gais am fesurydd.


Aa