View your bills, balance and payments online | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Mil

Cofrestrwch ar gyfer Fy Mil, lle y gallwch weld eich biliau, eich balans cyfredol a'r taliadau a wnaed gennych ar-lein.


Cliciwch ar y botwm cofrestru uchod i ddechrau arni. Mae'n hawdd iawn gwneud hyn, ond gwnewch yn siŵr bod eich rhif cyfeirnod cwsmer wrth law, sydd i'w weld ar frig eich bil papur diweddaraf.

Os hoffech wybod mwy am Fy Mil cyn cofrestru, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin uchod.

I arbed amser, gwnewch e’ ar-lein

Ewch i’n tudalen hunangymorth am fwy o wasanaethau ar-lein

Aa