COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nghyfrif Newid Manylion eich Cyfrif

Newid Manylion eich Cyfrif

Pryd i roi gwybod i ni eich bod chi wedi symud...

Cwsmeriaid â mesurydd:

 • Rhowch wybod i ni ar y diwrnod pan rydych chi’n symud, neu ar ôl hynny.
 • Cofiwch gymryd darlleniad terfynol neu gychwynnol ar y diwrnod symud. Wedyn gallwn ni eich bilio chi am y dŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio pan oedd yr eiddo yn eich gofal chi.
 • Os na allwch chi gymryd y darlleniad eich hun, rhowch wybod i ni 10 diwrnod gwaith cyn i chi symud. Wedyn gallwn ni drefnu bod rhywun ddod i ddarllen eich mesurydd ar eich rhan ar y diwrnod pan rydych chi’n symud.

Cwsmeriaid heb fesurydd:

 • Cewch roi gwybod i ni hyd at 14 diwrnod cyn i chi symud.

Symud o fewn ardal Dŵr Cymru?

Wrth lenwi ein ffurflen ar lein, bydd angen i chi ddarparu:

 • Eich hen gyfeiriad a’ch dyddiad ymadael.
 • Os oes mesurydd yn eich hen eiddo, darlleniad a gymerwyd ar y dyddiad ymadael.
 • Eich cyfeiriad newydd a’ch dyddiad symud.
 • Os oes mesurydd yn eich eiddo newydd, darlleniad ar eich diwrnod cyntaf.

Byddai o gymorth i ni pe baech chi’n gallu darparu enw’r person a fu’n byw yn eich eiddo newydd cyn chi, a’u cyfeiriad newydd, er mwyn sicrhau ein bod ni’n eich bilio am eich defnydd chi o ddŵr yn unig.

Llenwch ein ffurflen symud o fewn i roi gwybod i ni.


Symud i mewn i ardal Dŵr Cymru neu’n gyfrifol am eich eiddo cyntaf yn ein hardal?

Wrth lenwi ein ffurflen ar lein, bydd angen i chi ddarparu:

 • Eich cyfeiriad newydd a’ch dyddiad symud.
 • Os oes mesurydd yn eich eiddo newydd, darlleniad wrth i chi symud i mewn.
 • Manylion eich cyfrif banc os ydych chi am drefnu Debyd Uniongyrchol.

Llenwch ein ffurflen symud i mewn i roi gwybod i ni.


Symud allan o ardal Dŵr Cymru neu ddim yn gyfrifol mwyach am eiddo yn ein hardal?

Wrth lenwi ein ffurflen ar lein, bydd angen i chi ddarparu:

 • Eich hen gyfeiriad a’ch dyddiad ymadael.
 • Os oes mesurydd yn eich hen eiddo, darlleniad a gymerwyd ar y dyddiad ymadael.
 • Eich cyfeiriad newydd, fel y gallwn ni anfon cyfriflen i gloi atoch ac unrhyw ad-daliad sy’n ddyledus.

Byddai o gymorth i ni pe baech chi’n gallu darparu enw’r person a fydd yn symud i fyw yn eich eiddo newydd hefyd er mwyn sicrhau ein bod ni’n eich bilio am eich defnydd chi o ddŵr yn unig.

Llenwch ein ffurflen symud allan i roi gwybod i ni.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa