Cymorth i Dalu’ch Bil | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nghyfrif Cymorth i Dalu’ch Bil

Cymorth i Dalu’ch Bil


Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil, rhowch wybod ni cyn gynted ag y gallwch chi, a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i ffordd i’ch helpu chi.

Mae eich Budd-daliadau'n Newid - Cliciwch yma I gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau i'r budd-dal tai.


Am dalu eich bil dros gyfnod? Trefnu cynllun talu fel isod:


Yn cael trafferth gyda’ch rhandaliadau?

Peidiwch ag anwybyddu problemau talu. Cysylltwch â ni ar unwaith. Efallai y bydd modd i ni gynnig cynllun talu arall ar eich cyfer sy’n fwy fforddiadwy, ac a fydd yn hwyluso pethau i chi.

Neu os oes problem benodol yn eich atal chi rhag ein talu ni, fel salwch neu anabledd, cewch ein talu ni trwy ddull arall sy’n fwy hwylus i chi.

Aa