COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Canolfan y Cyfryngau Rhestr Newyddion Dŵr Cymru wedi’i gynnwys yn y 50 uchaf mewn arolwg cenedlaethol o foddhad cwsmeriaid

Dŵr Cymru wedi’i gynnwys yn y 50 uchaf mewn arolwg cenedlaethol o foddhad cwsmeriaid

30/01/2020

Ar 23 Ionawr, cyhoeddwyd taw Dŵr Cymru yw’r cwmni dŵr cyntaf erioed i gael ei gynnwys yn y 50 uchaf mewn arolwg cenedlaethol o foddhad cwsmeriaid a gyflawnwyd gan y Sefydliad Gwasanaethau Cwsmeriaid (ICS). Dŵr Cymru oedd y cwmni Cyfleustod gorau yn ôl Mynegai Boddhad Cwsmeriaid y DU (UKCSI), gan drechu gweddill y Sector Dŵr ac Ynni.


Mae ICS yn cyflawni arolygon ymhlith defnyddwyr bob chwe mis er mwyn mesur boddhad cwsmeriaid ar draws 13 sector o’r economi. Drwyddi draw, mae’r sgôr gyfartalog ar gyfer yr holl gwmnïau wedi disgyn i 76.9, a chyfartaledd sector y cyfleustodau yw 72.3.

Sgôr Dŵr Cymru o’r arolwg oedd 80.4, sy’n golygu ei fod yn yr 20% uchaf o gwmnïau yn gyffredinol, yn safle 45 o 259 cwmni ar draws y DU.

Dywedodd Alun Shurmer, Cyfarwyddwr Strategaeth a Chysylltu Cwsmeriaid y cwmni: “Diolch o galon a llongyfarchiadau gwresog i’n cydweithwyr am y gamp aruthrol yma. Yn sgil cyflwyniad C-MeX (y mesur rheoliadol newydd o foddhad cwsmeriaid), mae hyn yn gam gwych i’r cyfeiriad iawn, ac mae’n ategu’r ffaith ein bod ni’n gwneud y peth iawn i’n cwsmeriaid ac yn cadw’r ffaith fod pob un funud yn bwysig mewn golwg. Bydd hyn yn sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein gweledigaeth i ennill ffydd ein cwsmeriaid ynom bob un dydd.” ;