Mewn ymateb i gyhoeddi'r prisiau ar gyfer cwsmeriaid 2020-2021

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Canolfan y Cyfryngau Rhestr Newyddion Mewn ymateb i gyhoeddi'r prisiau ar gyfer cwsmeriaid 2020-2021

Mewn ymateb i gyhoeddi'r prisiau ar gyfer cwsmeriaid 2020-2021

06/02/2020

Yn sgil cyhoeddi penderfyniad terfynol rheoleiddiwr annibynnol ein diwydiant, Ofwat, ym mis Rhagfyr, pennwyd lefel buddsoddiad a biliau Dŵr Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf. O ganlyniad, bydd bil domestig cyfunol cyfartalog cwsmeriaid Dŵr Cymru'n codi 1.2% dros y flwyddyn nesaf i £451 yn unol â'r terfynau a bennodd Ofwat.


Mae'r cynnydd yn y pris yn is na chyfradd chwyddiant y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPIH) - ac mae'n dilyn degawd o gynnydd mewn prisiau a fu'n is na chyfradd chwyddiant y Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) rhwng 2010 a 2020.

Ochr yn ochr â hyn, bydd Dŵr Cymru'n parhau i ddarparu cymorth sydd gyda'r gorau yn y diwydiant ar gyfer y 130,000 o gwsmeriaid â'r incwm isaf, a hynny wrth ddarparu'r lefel orau bosibl o wasanaethau i gwsmeriaid - rhywbeth a ddenodd gydnabyddiaeth y mis diwethaf pan ddaeth y cwmni allan ar y brig fel cwmni cyfleustod gorau'r DU, a'r cwmni dŵr cyntaf erioed i gyrraedd 50 Uchaf Mynegai Boddhad Cwsmeriaid y DU.