Rhestr Newyddion | Canolfan y Cyfryngau | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Canolfan y Cyfryngau Rhestr Newyddion

Rhestr Newyddion

Cliciwch yma i ddychwelyd i hafan Canolfan y Cyfryngau. Isod fe welwch chi’r datganiadau newyddion diweddaraf gan Dŵr Cymru.

Mewn ymateb i gyhoeddi'r prisiau ar gyfer cwsmeriaid 2020-2021

Dysgwch ragor…

Dŵr Cymru wedi’i gynnwys yn y 50 uchaf mewn arolwg cenedlaethol o foddhad cwsmeriaid

Dysgwch ragor…

Penodi Debra Bowen Rees yn Gyfarwyddwraig Anweithredol i Glas Cymru

Heddiw, mae Glas Cymru, sef perchennog Dŵr Cymru, wedi cyhoeddi y bydd Mrs Debra Bowen Rees yn ymuno â'i Fwrdd fel Cyfarwyddwraig Anweithredol ar 1 Ionawr 2020.

Dysgwch ragor…

Welsh Water publishes Draft Assurance Plan

Dysgwch ragor…

Parhau i fuddsoddi mwy nag erioed er mwyn helpu i gynnal y gwasanaethau i gwsmeriaid gorau yn y diwydiant

Mae'r unig gwmni dŵr nid-er-elw yng Nghymru a Lloegr yn buddsoddi mwy nag erioed yn ei wasanaethau wrth iddo geisio cynnal y lefelau gorau o foddhad ac ymddiriedaeth cwsmeriaid yn y sector.

Dysgwch ragor…

Cyfarwyddwr newydd Gwasanaethau Dŵr wedi’i benodi gan Dŵr Cymru

Mae Dŵr Cymru wedi cryfhau eu tîm gweithredol Gwasanaethau Dŵr trwy benodi Dr Simon Earl yn Gyfarwyddwr newydd Gwasanaethau Dŵr.

Dysgwch ragor…

Peter Bridgewater i ymddiswyddo fel Cyfarwyddwr Cyllid a Masnachol a Mike Davis i ymuno â Bwrdd Dŵr Cymru

Dysgwch ragor…

Dŵr Cymru’n rhoi hwb gwerth £6.9 miliwn i gyflenwadau dŵr Siroedd Conwy a Dinbych

Dysgwch ragor…
Aa