Canolfan y Cyfryngau | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Canolfan y Cyfryngau
your_supply_img

Croeso i Ganolfan y Cyfryngau Dŵr Cymru. Cewch wybodaeth ddefnyddiol a manylion cyswllt os bydd gennych ymholiadau cyfryngau.

Y Swyddfa Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch Dŵr Cymru a’r gwaith hanfodol yr ydym yn ei wneud.

Mae’r Swyddfa Wasg gyn gweithredu 24/7. Ein prif oriau gwaith yw 8am-6pm. Bydd Swyddog y Wasg ar ddyletswydd i gymryd eich galwadau ar adegau eraill.

 

 Mae’r tudalen yma ar gyfer newyddiadurwyr a’r cyfryngau.


Os mai cwsmer i Dŵr Cymru ydych ac yr hoffech siarad â rhywun am fater yn ymwneud â’ch cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, gallwch fynd i’n tudalen Cysylltu â Ni ar gyfer cwsmeriaid.


Swyddfa'r Wasg

Ffôn:  01443 452 452 
Ebost:  press@dwrcymru.com

 

Ceisiadau ar gyfer tynnu lluniau a ffilmio

Os hoffech chi dynnu lluniau neu ddelweddau proffesiynol yn un o'n lleoliadau at ddefnydd masnachol, bydd angen i chi wneud cais a chael caniatâd ymlaen llaw gan Dŵr Cymru. Bydd angen i chi hefyd gydymffurfio'n llawn â'n canllawiau.

Gall ein Swyddfa’r Wasg eich helpu os oes gennych gais ar gyfer tynnu lluniau neu ffilmio. Cysylltwch â press@dwrcymru.com neu 01443 452 452

 

Hoffwn gael eich datganiadau newyddion...

Os hoffech i ni anfon ein datganiadau newyddion diweddaraf atoch, anfonwch neges ebost i  press@dwrcymru.com a gallwn roi’ch enw ar ein rhestr ddosbarthu.

Aa