Canolfan y Cyfryngau
your_supply_img

Croeso i Ganolfan y Cyfryngau Dŵr Cymru. Cewch wybodaeth ddefnyddiol a manylion cyswllt os bydd gennych ymholiadau cyfryngau.

Y Swyddfa Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch Dŵr Cymru a’r gwaith hanfodol yr ydym yn ei wneud.

Mae’r Swyddfa Wasg gyn gweithredu 24/7. Ein prif oriau gwaith yw 8am-6pm. Bydd Swyddog y Wasg ar ddyletswydd i gymryd eich galwadau ar adegau eraill.

 

 Mae’r tudalen yma ar gyfer newyddiadurwyr a’r cyfryngau.


Os mai cwsmer i Dŵr Cymru ydych ac yr hoffech siarad â rhywun am fater yn ymwneud â’ch cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, gallwch fynd i’n tudalen Cysylltu â Ni ar gyfer cwsmeriaid.


Swyddfa'r Wasg

Ffôn:  01443 452 452 
Ebost:  press@dwrcymru.com

 

Ceisiadau ar gyfer tynnu lluniau a ffilmio

Os hoffech chi dynnu lluniau neu ddelweddau proffesiynol yn un o'n lleoliadau at ddefnydd masnachol, bydd angen i chi wneud cais a chael caniatâd ymlaen llaw gan Dŵr Cymru. Bydd angen i chi hefyd gydymffurfio'n llawn â'n canllawiau.

Gall ein Swyddfa’r Wasg eich helpu os oes gennych gais ar gyfer tynnu lluniau neu ffilmio. Cysylltwch â press@dwrcymru.com neu 01443 452 452

 

Hoffwn gael eich datganiadau newyddion...

Os hoffech i ni anfon ein datganiadau newyddion diweddaraf atoch, anfonwch neges ebost i  press@dwrcymru.com a gallwn roi’ch enw ar ein rhestr ddosbarthu.

Aa