COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Canolfan y Cyfryngau
your_supply_img

Croeso i Ganolfan y Cyfryngau Dŵr Cymru. Cewch wybodaeth ddefnyddiol a manylion cyswllt os bydd gennych ymholiadau cyfryngau.

Y Swyddfa Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch Dŵr Cymru a’r gwaith hanfodol yr ydym yn ei wneud.

Mae’r Swyddfa Wasg gyn gweithredu 24/7. Ein prif oriau gwaith yw 8am-6pm. Bydd Swyddog y Wasg ar ddyletswydd i gymryd eich galwadau ar adegau eraill.

 

 Mae’r tudalen yma ar gyfer newyddiadurwyr a’r cyfryngau.


Os mai cwsmer i Dŵr Cymru ydych ac yr hoffech siarad â rhywun am fater yn ymwneud â’ch cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, gallwch fynd i’n tudalen Cysylltu â Ni ar gyfer cwsmeriaid.


Swyddfa'r Wasg

Ffôn:  01443 452 452 
Ebost:  press@dwrcymru.com

 

Ceisiadau ar gyfer tynnu lluniau a ffilmio

Os hoffech chi dynnu lluniau neu ddelweddau proffesiynol yn un o'n lleoliadau at ddefnydd masnachol, bydd angen i chi wneud cais a chael caniatâd ymlaen llaw gan Dŵr Cymru. Bydd angen i chi hefyd gydymffurfio'n llawn â'n canllawiau.

Gall ein Swyddfa’r Wasg eich helpu os oes gennych gais ar gyfer tynnu lluniau neu ffilmio. Cysylltwch â press@dwrcymru.com neu 01443 452 452

 

Hoffwn gael eich datganiadau newyddion...

Os hoffech i ni anfon ein datganiadau newyddion diweddaraf atoch, anfonwch neges ebost i  press@dwrcymru.com a gallwn roi’ch enw ar ein rhestr ddosbarthu.

Aa