Dangoswch i mi sut i... | Llyfrgell | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Llyfrgell Dangoswch i mi sut i...

Dangoswch i mi sut i...

Mae’r fideos ‘Dangos y ffordd’ canlynol yn cynnig cyngor a gwybodaeth defnyddiol am eich cyflenwad dŵr.

Ble i ddod o hyd i fy tu mewn tap stop

Hyd: 1.12

Does gen i ddim dŵr

Hyd: 1.26

Ble i ganfod fy mesurydd dŵr

Hyd: 1.12

Mae gennym ddŵr llaethog

Hyd: 1.08

Beth i wneud os yw fy nŵr wedi'i afliwio

Hyd: 1.24

Sut i gael gwared â llysnafedd du

Hyd: 1.26

Mae gen fy dŵr arogl neu blas rhyfedd

Hyd: 1.07

Problemau gyda fy mhwysedd dŵr

Hyd: 1.25

Beth i'w wneud os oes gennyf Dŵr yn gollwng

Hyd: 1.36

 

Aa