Uwchradd | Addysg | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Addysg Uwchradd
Uwchradd

Mae Dŵr Cymru yn bethyg dŵr o’r gylchred ddŵr. Rydym yn ei lanhau yn ein gweithfeydd trin dŵr ac yna mae’n llifo drwy’r pipellau i’n cwsmeriaid. Yna, mae’r dŵr budr yn cael ei yrru i un o’r 833 gwaith trin gwastraff, ble caiff ei lanhau a’i yrru yn nôl i’r amgylchedd.


Er ei fod yn disgyn yn rhydd o’r awyr, defnyddir lawer o egni i sicrhau bod pob diferyn yn cyrraedd ein cwmseriaid. Darganfyddwch fwy o wybodaeth ynglŷn â sut yr ydym yn gwenud hyn drwy glicio a dilyn y cysylltiadau isod.

Aa