Ymweliadau Addysg | Addysg | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Addysg Ymweliadau Addysg
Ymweliadu Addysg

Rydyn ni'n gweithio gydag ysgolion i annog plant i garu a gwerthfawrogi dŵr.


Mae ein gweithgareddau, yng ngofal athrawon ar secondiad, yn paratoi'r disgyblion i fod yn ddinasyddion byd-eang, â dealltwriaeth am gynaliadwyedd a'i effaith ar y gymuned leol. Mae miloedd o ddisgyblion yn ymweld ag un o'n pedwar canolfan ddarganfod addysgol bob blwyddyn ac maen nhw'n cael amser bendigedig - ac mae'r cyfan AM DDIM!

 

Innovation Booklet

Lawrlwythwch i ddewis canolfan a gweithgareddau

Aa