Addysg | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Addysg

Mae dŵr yn wirioneddol hynod. Ond faint ydych chi'n ei wybod am ddŵr? Wyddoch chi o ble mae'n dod? Neu sut mae'n cyrraedd eich tap? Beth am sut rydyn ni'n gwneud y dŵr yn ddiogel i'w yfed? Neu'r ffyrdd gorau o edrych ar ei ôl?


Rydym wedi crynhoi llwyth o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi i ddarganfod y rôl hanfodol y mae dŵr yn ei chwarae yn ein bywydau pob dydd. Mae'r cyfan yn gysylltiedig â'r cwricwlwm cenedlaethol, ac fe'i ddatblygwyd ar y cyd gyda arbenigwyr o'r byd addysg er mwyn sbarduno ac addysgu meddyliau chwilfrydig.


Aa