Gwobrau Diolch | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gwobrau Diolch

 

Enwebiad diweddar

Jessica – Ymgynghorydd gwasanaethau i gwsmeriaid

"cyfeillgar iawn ac yn barod dros ben ei chymwynas wrth ddatrys problem gyda bil dŵr. Roedd hi’n bleser siarad â hi."

Gwobrau Diolch

A ydych wedi cael gwasanaeth neilltuol gan ein staff neu ein contractwyr? A ydych chi am roi gwybod iddynt sut rydych chi’n teimlo?

Mae’r Gwobrau Diolch yw eich galluogi chi i roi gwybod i ni am rywun (neu dîm o bobl) sydd wedi darparu gwasanaeth eithriadol ar eich cyfer.

Gallai hyn gynnwys staff neu gontractwyr sydd, er enghraifft:

  • Wedi mynd gam ymhellach i’ch helpu chi
  • Wedi achub y blaen ar eich anghenion er mwyn eich helpu chi
  • Wedi delio â sefyllfa anodd neu gymhleth
  • Wedi gweithio mewn tywydd gwael i’ch helpu chi

Byddwn ni’n rhoi gwybod i bawb sy’n cael eu henwebu eich bod chi wedi gwerthfawrogi eu hymdrechion. Mae yna wobrau misol a blynyddol hefyd lle bydd yr enillwyr yn cael llythyr i’w llongyfarch a thocynnau rhodd i gydnabod eu gwasanaeth.

Aa