Gwasanaethau i Ddatblygwyr Newyddion Gwasanaethau Datblygu

Prisiau newydd o 1 Ebrill 2020


Bob blwyddyn, rydyn ni’n adolygu beth rydyn ni’n ei godi arnoch am ein gwasanaethau datblygu yn unol â’r gofynion cyfreithiol.

Roeddem ni am eich rhybuddio chi ein bod ni wrthi’n adolygu ein prisiau ar hyn o bryd, a byddwn ni’n cyhoeddi rhestr brisiau newydd ym mis Mawrth pan fydd y prisiau newydd wedi bod trwy broses adolygu manwl.

Daw’r prisiau newydd i rym o 1 Ebrill 2020 ymlaen. Os ydyn ni wedi darparu dyfynbris ar eich cyfer, yna bydd yn aros yn ddilys tan y dyddiad dibennu a nodwyd ar y dyfynbris.

Os oes unrhyw gwestiynau neu ymholiadau gennych, cysylltwch â ni ar developer.services@dwrcymru.com neu trwy ffonio 0800 917 2652.

Aa