Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Dŵr Gosod eich Prif Bibell Ddŵr a’ch Gwasanaethau eich Hun

Gallech chi benderfynu gosod eich prif bibellau dŵr a’ch gwasanaethau eich hun. Yn hyn o beth, gallwch ddewis dylunio ac adeiladu’r prif bibellau eich hun, neu enwebu sefydliad gosod pibellau i wneud y gwaith ar eich rhan.

Fel arall, gallech chi, neu’r sefydliad sy’n gweithredu ar eich rhan ddewis gofyn i ni ddylunio’r gwaith ac adeiladu’r brif bibell ddŵr a’r gwasanaethau eich hun. Dylid nodi fodd bynnag bod yn rhaid i’r gwaith sy’n cael ei wneud o dan y cytundeb gosod gael ei gyflawni gan gwmni cymwys. Cewch geisio achrediad rwy Gynllun Cofrestru’r Diwydiant Dŵr. Bydd ein polisi hunan-osod o gymorth i chi os byddwch chi’n dewis gwneud hyn.

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Y Ffi gyfredol i wneud cais (sydd i’w dalu adeg cyflwyno’r cais – ac na ellir ei ad-dalu) yw £2,000/cais
  • Caiff TAW ei ychwanegu at y tâl hwn ar y gyfradd safonol
  • Caiff ffi’r cais ei godi o’r tâl ar gyfer gosod eich prif bibell ddŵr newydd wrth fwrw ymlaen â’r gwaith

Cyfeiriwch at ein  Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa