Os ydych chi am feddiannu prif bibell ddŵr, mae gan y Gwasanaethau i Ddatblygwyr griw penodedig o beirianwyr sy’n gallu helpu gyda hyn. Mae ein peirianwyr yn cynnig gwasanaeth arbenigol, o ddylunio’r brif bibell newydd i’w hadeiladu.

Gyda thimau yn y gogledd a’r de, gallwn warantu gwasanaeth personol i chi sy’n manteisio ar ein gwybodaeth am ardaloedd penodedig Dŵr Cymru.

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Y Ffi gyfredol i wneud cais (sydd i’w dalu adeg cyflwyno’r cais – ac na ellir ei ad-dalu) yw £2,000/cais
  • Caiff TAW ei ychwanegu at y tâl hwn ar y gyfradd safonol
  • Caiff ffi’r cais ei godi o’r tâl ar gyfer gosod prif bibell ddŵr newydd wrth fwrw ymlaen â’r gwaith

Cyfeiriwch at ein  Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa