Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Carthffosiaeth Meddiannu Carthffos Gyhoeddus a neu Ddraen Ochrol

Os hoffech chi feddiannu carthffos a/neu ddraen ochrol newydd, mae gan y Gwasanaethau i Ddatblygwyr dîm penodol o beirianwyr sy’n gallu’ch helpu gyda hyn. Mae ein peirianwyr yn cynnig gwasanaeth arbenigol, o ddylunio’r garthffos newydd i’w hadeiladu.

Gyda thimau yn y gogledd a’r de, gallwn ni warantu gwasanaeth personol sy’n manteisio ar ein gwybodaeth am ardaloedd penodedig Dŵr Cymru.

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Y Ffi gyfredol i wneud cais (sydd i’w dalu adeg cyflwyno’r cais – ac na ellir ei ad-dalu) yw £2,000/cais
  • Caiff TAW ei ychwanegu at y tâl hwn ar y gyfradd safonol
  • Caiff ffi’r cais ei godi o’r tâl ar gyfer gosod carthffos/draen ochrol newydd wrth fwrw ymlaen â’r gwaith

Cyfeiriwch at ein Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa