Yn ôl amodau penodedig, mae gennym bwerau i gau neu gyfyngu ar ddefnydd carthffos gyhoeddus. Gwneir y penderfyniad i gau neu gefnu ar garthffos gyhoeddus at ddibenion gweithredol. Ni, a neb arall, sydd â’r disgresiwn i wneud hynny.

Noder:

  • Cyflwynir y ffurflen hon at ddibenion ymholi yn unig. Nid hysbysiad ffurfiol mohoni. Mae rhagor o wybodaeth yn ein canllawiau.

Aa