COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Os ydych chi'n adeiladu carthffos neu ddraen ochrol newydd, ac yn bwriadu iddi gysylltu ag un o'n carthffosydd cyhoeddus, rhaid i chi gychwyn cytundeb mabwysiadu gyda Dŵr Cymru yn gyntaf. Mae hi'n hanfodol eich bod chi'n cychwyn y cytundeb mabwysiadu hwn cyn dechrau unrhyw waith adeiladu.

Pam fod angen Cytundeb Mabwysiadu arnaf i?

 

Ddeddf y Diwydiant Dŵr sy'n pennu'r ddeddfwriaeth sy'n rheoleiddio cysylltiadau newydd â charthffosydd. Nid yw'r Ddeddf yn caniatáu unrhyw gysylltiadau newydd â charthffos heb gytundeb mabwysiadu. Mae hyn er mwyn sicrhau bod trefniadau ar gyfer cynnal a chadw'r garthffos yn bodoli at y dyfodol.

 

Ambell i beth i'w gofio cyn cyflwyno'ch cais:

 

Sut mae gwneud cais am Gytundeb Mabwysiadu?

 

Llenwch y ffurflen isod i ddechrau eich cais am Gytundeb Mabwysiadu Carthffos. Wedyn byddwn ni'n anfon pecyn cais atoch.

Dylid nodi; cyflwynir y ffurflen hon at ddibenion holi yn unig. Nid cais ffurfiol mohoni. Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn ein cynorthwyo ni i bennu'r camau nesaf y bydd angen i chi eu cymryd i gyflawni'ch cais.

 

Aa