Mabwysiadu Carthffos sy’n bodoli Eisoes | Gwasanaethau Carthffosiaeth | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Carthffosiaeth Mabwysiadu Carthffos sy’n bodoli Eisoes

Os ydych chi’n berchen ar, neu’n cael eich gwasanaethu gan system garthffosiaeth breifat sy’n bodoli eisoes, a’ch bod am i Ddŵr Cymru ystyried ei mabwysiadu, mae ein tîm Gwasanaethau i Ddatblygwyr yma i gynnig cymorth a chyngor i chi. Cewch fynegi eich diddordeb yn y gwasanaeth hwn trwy lenwi’r ffurflen gais isod. Mae rhagor o wybodaeth yn ein canllawiau.

Cyfeiriwch at ein Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa