Ymholiadau Safonol am Ddraenio a Ddŵr | Chwiliadau a Gwerthu Planiau | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gellir defnyddio’r chwiliad Draenio a Dŵr, a elwir yn gyffredin yn CON29DW, i dynnu sylw at broblemau posibl gydag eiddo sy’n bodoli eisoes sydd gennych fuddiant ynddo.

Bwriad yr ymholiad dŵr a draenio CON29DW yw diwallu gofynion trawsgludo mewn perthynas ag eiddo a adeiladwyd yn ddiweddar, eiddo sy’n bodoli eisoes a phlotiau unigol. 

Mae 23 elfen mewn ymholiad dŵr CON29DW, a hynny o dan 3 chategori; Bilio a Gwybodaeth Ariannol, Gwybodaeth am Ddŵr a Gwybodaeth am Ddraenio;

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Gallwn gysylltu â chi i ofyn am blan o derfynau’r eiddo neu’r tir
  • Y Ffi gyfredol am chwiliad Draenio a Dŵr yw £8.00 +TAW
Aa