Gwasanaethau i Ddatblygwyr Ein Perfformiad – Lefelau Gwasanaeth Water UK

Ers Gorffennaf 2015, mae Water UK wedi bod yn adrodd ar y lefelau gwasanaeth y mae Cwmnïau Dŵr a Charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr yn eu cyflawni.   Mesurir y canlyniadau yn erbyn set o safonau y gall datblygwyr a phobl eraill eu disgwyl gan gwmnïau dŵr mewn perthynas â darparu'r seilwaith ar gyfer datblygiadau o bob math, gan gynnwys tai.

Mae perfformiad Dŵr Cymru o ran lefelau cydymffurfiaeth ac adrodd ar safonau wedi cael ei fesur yn rhan o archwiliad annibynnol Water UK. Mae’r manylion llawn ar wefan Water UK.

Mae canlyniadau’r holl gwmnïau dŵr a charthffosiaeth ar gael ar wefan Water UK. Byddwn ni’n cyhoeddi ein canlyniadau diweddaraf yma cyn bo hir.Aa