Lawrlwytho Ffurflen Gais | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gwasanaethau i Ddatblygwyr Lawrlwytho Ffurflen Gais

Lawrlwythwch ffurflen gais i’w hargraffu.

Os ydych am gyflwyno cais am wasanaeth trwy’r post neu’n bersonol, cofiwch atodi’r wybodaeth berthnasol at eich ffurflen ac amgáu eich taliad, yn daladwy i Dŵr Cymru Welsh Water (os yw’n berthnasol). Dylech anfon eich ffurflen i:

Dwr Cymru Welsh Water
Blwch SB 3146
Linea
Fortran Road
Caerdydd
CF30 0EH

Sicrhewch eich bod chi’n gwirio’r pwysau a’r costau postio cyn anfon y ffurflen gais. Os na fyddwch chi’n talu’r costau postio cywir, mae’n bosibl y bydd y Swyddfa Bost yn dychwelyd eich ffurflen gais i chi.

Aa