Cysylltu â Ni Trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol

Trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol

Cyfarwyddyd i'ch banc neu'ch cymdeithas adeiladu i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol. Cliciwch yma i weld ein gwarant Debyd Uniongyrchol.

Mae'r ffurlen hon ar gyfer Debyd Uniongyrchol i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol blynyddol, bob chwe mis neu'n fisol. I drefnu Debyd Uniongyrchol i dalu'n wythnosol, defnyddiwch ein ffurflen Debyd Uniongyrchol arall.

I drefnu Debyd Uniongyrchol bydd arnoch angen:

  • Manylion eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.
  • Manylion eich cyfrif banc.
  • Manylion amledd eich taliadau.

 

Eich manylion

(Rhaid llenwi’r meysydd a farciwyd â *)

*
*
*
*
Rwyf am

Llenwch bob rhan o’r ffurflen wrth drefnu neu newid debyd uniongyrchol. Bydd yn darparu’r holl fanylion angenrheidiol i brosesu eich cais.
*
About the property
*
*
*

In order to respond to your enquiry, it would help us if you could supply your Welsh Water account reference number.

 
Eich manylion banc

(Rhaid llenwi’r meysydd a farciwyd â *)

*
*
- -
*
*
Dull talu
Sut hoffech chi dalu?


Os ydych am dalu pan gewch eich bil blynyddol, byddwn ni'n codi eich taliad o leiaf 9 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad eich bil.
Daw taliadau bob hanner blwyddyn allan o'ch cyfrif bob Ebrill a Hydref fel rheol, ar y dyddiad a bennwch ar y gwymplen.
Daw'r rhandaliadau misol allan ar y dyddiad a ddewiswch o'r gwymplen. Os yw eich dyddiad dethol cyn pen y pythefnos nesaf, byddwn ni'n codi eich taliad cyntaf y mis nesaf. Gallai hynny gynyddu eich taliadau misol am y byddwch yn lledu eich bil dros gyfnod byrrach.
*
Aa