Chat live | Cysylltu â Ni | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Chat live

Dechrau Sgwrsio

Llun – Gwe 8am i 8pm, Sad 8:30am i 1:30pm

CHAT LIVE GYDA YMGYNGHORYDD BILIO DYW EIN CYNGHORWYR BILIO DDIM AR-LEIN.

AR-LEIN- chat Dechrau Efaillai bydd un o’n ffurflenni ar-lein yn gallu helpu.

Ffurflenni Ar-lein

CHAT LIVE GYDA DŴR & CARTHFFOSIAETH ARGYFWNG DYW EIN TÎM DŴR & DŴR GWASTRAFF DDIM AR-LEIN

AR-LEIN- chat Dechrau Efaillai bydd un o’n ffurflenni ar-lein yn gallu helpu

Ffurflenni Ar-lein

Rydyn ni'n cymryd Diogelu Data o ddifrif. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni'n defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol, cliciwch yma am ein hysbysiad preifatrwydd.

Aa