WATRS - Water Redress Scheme | Am y Cwmni | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

From 1st April WATRS is a free and independent adjudication service which reviews disputes between customers and companies which the Consumer Council for Water Wales have not been able to resolve.

If your complaint has been reviewed by a company Director and CC Water, and you remain dissatisfied you can contact WATRS directly. Their contact details are below. You can make an application on their website or ask them to send an application form to you.

About WATRS

WATRS (Water Redress Scheme) is an independent adjudication service to resolve disputes between customer’s and water (and sewerage) companies.

WATRS is operated by IDRS, the customer services unit of the Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) which is a non-profit body that is entirely independent of the water industry

Other useful information

We always aim to get things right, first time, every time – but we know that sometimes things can go wrong.  Our booklet ‘How we handle your complaints’ explains how you can make and complaint and how we will deal with it. 

WATRS is a free and independent adjudication service which reviews disputes between customers and companies that the Consumer Council for Water Wales have not been able to resolve.

If your complaint has been reviewed by a company Director and CC Water, and you remain dissatisfied you can contact WATRS directly.

Contact details are -

WATRS
International Dispute Resolution Centre
70 Fleet Street, London, EC4Y 1EU

Telephone: 0207 123 4567

www.watrs.org

Aa