Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Am y Cwmni Dŵr Cymru Welsh Water

Dŵr Cymru Welsh Water

Dŵr Cymru yw’r chweched o ran maint o blith cwmnïau dŵr a charthffosiaeth rheoledig Cymru a Lloegr. Mae’n gyfrifol am ddarparu cyflenwadau dŵr yfed o safon uchel ar gyfer dros 3 miliwn o bobl ac am symud, trin a gwaredu eu dŵr gwastraff yn effeithiol. Wrth wneud hynny mae wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf am y gost isaf bosibl.

Ein perchennog, Glas Cymru, sydd wedi bod yn ariannu ac yn rheoli’r cwmni ers 2001. Mae Glas Cymru’n unigryw yn y sector dŵr a charthffosiaeth am ei fod yn gwmni cyfyngedig trwy warant, sy’n golygu nad oes ganddo gyfranddeiliaid.

Yn yr adran hon

Pwy yw pwy

Gwybodaeth am Gyfarwyddwyr Dŵr Cymru.

Cynllun Iaith

Manylion ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa