$name Addysg Diogelwch Cronfeydd

Ymgyrch bwerus am ddiogelwch o gwmpas cronfeydd dŵr gan Ddŵr Cymru Welsh Water, Un Anadl Olaf.


Hyd yn oed ar ddiwrnod chwilboeth, bydd islif oer a pheiriannau cudd ein cronfeydd yn tynnu hyd yn oed y nofiwr cryfaf i'w farwolaeth.

Mae nofio mewn cronfeydd yn lladd.

Fel rhan o’n hymgyrch ddiogelwch mewn cronfeydd dŵr, rydym wedi lansio ymgyrch amlgyfrwng yn esbonio peryglon nofio mewn cronfeydd dŵr.

Ewch i unanadlolaf.cymru Dŵr Cymru am ragor o wybodaeth.

Aa